Witamy w firmie Nordrhein-Bus, wiodącym  przedsiębiorstwie autobusowym w regionie Düsseldorfu, Kolonii, Aachen, Essen, Kleve i w zachodniej Nadrenii Północnej-Westfalii.

Chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę w ramach wynajmu autokarów  i autobusów. Oferujemy wszystkie rodzaje transferów autobusowych. Dysponujemy nowoczesnymi autobusami mogącymi przewieźć od 7 do 79 osób.Nasza liczna flota autobusowa obejmuje minibusy, samochody do przewozu gości VIP, a także nowoczesne autokary dalekobieżne posiadające od 7 do 79 miejsc siedzących oraz komfortowe udogodnienia.

Get your offer now

Nordrhein-Bus is your professionel Bus Company in Germany

As a professional bus and coach travel service company, we would like to submit a quote to you
for your bus and coach rental. Please simply fill in our convenient Online Bus Questionnaire.
Get your offer now

Usługi autobusowe i autokarowe w Niemczech z Düsseldorfu

Jako profesjonalna firma autobusowa mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę wynajmu autobusów. Wystarczy wypełnić nasz prosty i wygodny w obsłudze formularz zapytania o wynajem autobusów.

Oferujemy przewozy autokarowe w regionie NRW i okolicach, takich jak Dortmund, Eifel, region Dolnego Renu, Münsterland, Westerwald, Sauerland. Chcąc stać się odpowiednim dla Państwa partnerem na skalę europejską, oferujemy również przewozy krajowe do Hamburga, Berlina, Monachium i Frankfurtu, a także międzynarodowe – do Londynu, Paryża, Brukseli, Amsterdamu, Maastricht, Luksemburga, Rzymu, Warszawy, Kopenhagi, Madrytu, Wiednia i Zurychu. Nasze usługi obejmują  transfery biznesowe, transfery na targi i konferencje, usługi przewozu gości VIP, transfery na lotnisko i z lotniska, wyjazdy motywacyjne, przewozy do portu na rejs i wiele innych usług. Przewozimy grupy o dowolnej liczbie osób i każdego typu, np. business manager, VIP, studenci, sportowcy, członkowie stowarzyszeń, kibice, turyści oraz wszystkie inne grupy. Chętnie przygotujemy Państwu ofertę przewozów w obie strony, przejazdów, transferów lub kilkudniowych wyjazdów na jeden lub kilka dni z zakwaterowaniem w hotelu lub też bez. Jeśli myślicie Państwo nad wyjazdem ze specjalnym programem, zarówno w zakresie regionalnym, jak i krajowym bądź zagranicznym, możemy w każdej chwili na żądanie przygotować dla Państwa ofertę usług autobusowych w atrakcyjnych i przystępnych cenach.

W przypadku jakichkolwiek pytań, nasz personel jest do Państwa dyspozycji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00 oraz 14:00 – 16:30.. Poza tymi godzinami pracy można skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą Państwo poprosić online o ofertę przewozów autobusowych lub znaleźć przydatne informacje na temat różnych celów podróży. Poza tym można tu znaleźć również informacje na temat naszych wysokich standardów bezpieczeństwa, naszych pojazdów oraz kierowców, jak również na temat naszego pojmowania jakości.

Gorąco zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych biur w Essen, Kleve lub Aachen.
Liczymy, że wkrótce pojawicie się Państwo na pokładzie naszych autobusów i autokarów.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Düsseldorfu nad Renem,

Państwa zespół
Nordrhein Bus

 

Our satisfied customers:

Wyciąg z Warunków Handlowych firmyNordrhein Bus GmbH, Wallstraße 3, D-40213 Dusseldorfdla zakresu działalności AUTOKAROWE POŁĄCZENIA DALEKOBIEŻNE

 

Firma Nordrhein-Bus GmbH prowadzi autokarowe połączenia dalekobieżne.
Zgodnie z ustawowymi przepisami w regularnym ruchu pasażerskim przed rozpoczęciem podróży każdy pasażer musi posiadać ważny bilet indywidualny, każda grupa pasażerów musi posiadać ważny bilet grupowy.
W regularnym ruchu pasażerskim bilet odpowiada stosownym normom właściwego związku komunikacyjnego lub jest zgodny z wykazanymi na trasach, koniecznymi biletami, ogólnie przyjętymi w tym regionie dla świadczenia usług komunikacji publicznej. Cena podróży obliczona zostaje przez Nordrhein Bus GmbH przed podróżą, a rachunek ten przypada do zapłaty do 10 dni przed podróżą, wzgl. do wskazanego na rachunku terminu płatności.
Opłata przewozowa obliczana jest zgodnie z własną taryfą za usługi świadczone w regularnym ruchu pasażerskim.
Zobowiązanie do przewozu występuje tylko wtedy, jeżeli bez zastrzeżeń zachowane zostaną porozumienia zawarte w Warunkach Handlowych. Odchylenia od tras przejazdów, zakłócenia eksploatacyjne, wszelkiego rodzaju przerwy w eksploatacji, za które nie ponosi odpowiedzialność firma Nordrhein-Bus GmbH, nie uzasadniają żadnych zobowiązań odszkodowawczych Nordrhein-Bus GmbH wobec Zleceniodawcy. W przypadku, gdy firma Nordrhein-Bus GmbH ponosi odpowiedzialność za niezrealizowanie przewozu, zakłócenia, Nordrhein-Bus GmbH ponosi odpowiedzialność do wysokości ceny przewozu, którą sama otrzymuje wzgl. otrzymała za nieodbytą trasę.
Przy anulowaniu wiążącej rezerwacji należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku anulowania: do 20 dni przed terminem do zapłaty przypada 25 % ceny podróży, od 20 dni przed terminem 50% ceny podróży a od 7 dni przed terminem 100 % ceny podróży. Zmiana rezerwacji może być przyjmowana do 3 dni przed przejazdem za cenę € 5,-. Potem zmiana rezerwacji traktowana jest jak jej anulowanie i dokonanie nowej rezerwacji.
Rezerwować można bilety na przejazd w jedną stronę, przejazd w obie strony zamknięty (datowany – z podaną datą wyjazdu i powrotu) oraz przejazd w obie strony typu „open” – podana data wyjazdu, data powrotu do określenia w terminie późniejszym. Bilety na otwarty przejazd powrotny tracą swoją ważność po sześciu miesiącach od daty wystawienia.
W interesie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pasażerowie powinni stosować się do poleceń załogi pojazdu. Osoby, które nie wykonują poleceń załogi pojazdu oraz osoby, które naprzykrzają się innym pasażerom, mogą zostać wykluczone z przewozu. Nie mają one prawa do zwrotu opłaty za przejazd. Włączanie instalacji radiowej wzgl. nagłośnienia, elementów należących do kuchni, WC, lodówki i klimatyzacji, także okien dachowych wzgl. okien zewnętrznych należy do kierowcy wzgl. osoby przez niego upoważnionej.
Koszty powstałe wskutek uszkodzenia lub zabrudzenia pojazdów lub innych instalacji eksploatacyjnych podlegają zwrotowi. Oprócz pasażerów, za szkody wyrządzone przez pasażerów odpowiedzialność ponosi także zleceniodawca.W przypadku spóźnienia się na ustaloną godzinę odjazdu, pasażer nie może z tego powodu wymagać prawa do odszkodowania wzgl. zwrotu opłaty przewozowej.
Opieka nad przewożonymi dziećmi jest obowiązkiem osoby towarzyszącej lub zleceniodawcy. Za szkody powstałe wskutek niedostatecznej opieki nad dziećmi odpowiedzialność ponoszą solidarnie osoby towarzyszące i ustawowi opiekunowie dzieci oraz zleceniodawca.

Bagaż w normalnym zakresie może być przewożony (1 walizka na osobę). Bagaż złożony w kabinie pasażerskiej lub bagażniku podlega nadzorowi przez samego pasażera. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zamiany bagażu Nordrhein-Bus GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W przypadku uszkodzenia Nordrhein-Bus GmbH ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, jeżeli nastąpiło z jego winy. Górna granica odpowiedzialności wynosi1.000,-€. Usilnie namawiamy do zawarcia umowy na ubezpieczenie bagażu. Wyraźnie wyklucza się odpowiedzialność Nordrhein-Bus GmbH za garderobę, przedmioty wartościowe lub bagaż pozostawione w autobusie.
Jeżeli Nordrhein-Bus GmbH nie udzieli wyraźnego zezwolenia to przewóz zwierząt jest zabroniony. W takim przypadku przewożone zwierzęta muszą być nadzorowane przez samego pasażera i mogą być przewożone wyłącznie przy zachowaniu ustawowych przepisów (ew., kaganiec, itd..). Zleceniodawca ponosi także odpowiedzialność za zabrudzenia i urazy spowodowane przez zwierzę.
Każdy gość po zajęciu swojego miejsca zobowiązany jest zapiąć pasy, a przy opuszczeniu swojego miejsca oraz przy korzystaniu z miejsca stojącego, zwłaszcza w pobliżu drzwi wyjściowych, zadbać o to, aby mieć mocne oparcie tak, aby ani on sam nie doznał szkody, ani też nie spowodował szkody u innej osoby. Szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania stosownych środków ostrożności ponosi osoba zainteresowana samodzielnie. Jeżeli na miejscu siedzącym znajdują się pasy bezpieczeństwa, to obowiązek zapięcia pasów bezpieczeństwa obowiązuje przez cały czas jazdy autokaru. Za szkody powstałe z nieprzestrzegania tego zobowiązania firma Nordrhein-Bus GmbH nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku informacji dotyczących czasu dla celu podróży, wzgl. odjazdu, Nordrhein-Bus GmbH nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie lub obliczenie szacunkowego czasu podróży, o ile nie zostało uzgodnione odmiennie.
Pasażer ubezpieczony jest w ramach ustawowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Nordrhein- Bus GmbH. Za szkody powstałe z własnej winy lub z winy innych pasażerów wyklucza się odpowiedzialność Nordrhein- Bus GmbH. Zasadnicza wysokość odpowiedzialności ograniczona jest do € 1.000,- w przypadku szkody rzeczowej, ew. także szkody w bagażu i € 500.000,- w przypadku szkody osobowej. Granice te zostaną dostosowane do ew. wyższych ustawowych wartości minimalnych, jeżeli są one wyższe wzgl. ulegną zmianie.

Umowa przewozowa doszła prawnie skutecznie do skutku, o ile zleceniodawca nie wyraził bezzwłocznie, w nagłych przypadkach uprzednio telefonicznie, sprzeciwu wobec potwierdzenia zlecenia.
Właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy przewozowej, zlecenia przewozu wzgl. z niniejszych Warunków Handlowych jest Dusseldorf.
Wszystkie podane ceny należy rozumieć jako ceny netto plus podatek obrotowy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Ewentualna zmiana podatku obrotowego w kraju lub za granicą, inne zmiany podatkowe, podwyżka cen paliw o ponad 5% względem chwili udzielenia zlecenia lub znaczące zmiany warunków ramowych podstawy zlecenia upoważniają Nordrhein-Bus GmbH do podwyższenia ceny przewozu.
Niemiecki podatek obrotowy pobierany jest zasadniczo tylko na niemieckiej części trasy, o ile nie przemawiają przeciwko temu żadne uregulowania podatkowo-prawne.

Stan czerwiec 2011